AVÍS LEGAL

Aquest és un lloc web que el Consell Comarcal de la Noguera posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes de la comarca i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, projectar i donar a conèixer la comarca i les activitats que s'hi fan.

 

Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al butlletins oficials corresponents, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. El Consell Comarcal de la Noguera no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.

El Consell Comarcal de la Noguera no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicatius.

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El Consell Comarcal de la Noguera no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat de el Consell Comarcal de la Noguera, o d'algun organisme vinculat al mateix Consell o bé de tercers.

El Consell Comarcal de la Noguera es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d'aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

L'interès del Consell Comarcal de la Noguera és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es mantè, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles malfuncions i anomalies en el seu funcionament.

El Consell Comarcal de la Noguera podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Els usuaris i usuàries poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, sobre les seves dades, dirigint-se a Carrer Àngel Guimerà, 28-30 de Balaguer (Lleida)