1 de novembre

Les Avellanes i Santa Linya, la Noguera

V Fira de la Sal

V Feria de la Sal

Jornada festiva al voltant de la sal i de l’art, donant rellevància al patrimoni cultural dels salins del municipi, com també a l’activitat agroalimentària. Activitats culturals i lúdiques adreçades al públic en general.

Jornada festiva en torno a la sal y del arte, dando relevancia al patrimonio cultural de las salinas del municipio, así como a la actividad agroalimentaria. Actividades culturales y lúdicas dirigidas al público en general.

973 45 40 04

ccnoguera.cat/lesavellanes